Aufrufe
vor 4 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

3 Tip na výlet do

3 Tip na výlet do přírody Cykloturistika mezi vřesovišti a rybníky (zelená čára) Dva cyklovýlety jako »ochutnávka biosférické rezervace«. Trasy nabízejí zážitek z krásné krajiny a kulturní dojmy ze vsí v biosférické rezervaci. Možné jsou například nákupy ze dvora, odbočka do centra biosférické rezervace v obci Wartha nebo k zážitkové stezce, například v obci Kreba-Neudorf. 3 Trasa A: Start a cíl Trasa Obtížnost Zvláštnosti Trasa B: Start a cíl Trasa Bližší informace Niesky –Quitzdorf am See –Mücka –Niesky (světle zelená čára) Niesky, náměstí Zinzendorfplatz, informační středisko 34 km mírná (převážně rovinatý terén) • Žádné vlastní značení – je nutný popis trasy nebo leták se zákresem (www.biosphaerenreservatoberlausitz.de) • Možnost koupání v nádrži Quitzdorfer Stausee • Různé možnosti občerstvení, mimo jiné o vodní nádrže Quitzdorfer Stausee Niesky –Mücka –Kreba-Neudorf –Kosel –Niesky (tmavozelená čára) náměstí Zinzendorfplatz, informační středisko 31 km Leták »Z obce Niesky do biosférické rezervace« www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de 1:50000 Sachsen km 4 8 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Tip na výlet do přírody Návrh trasy Výchozí místo Značení Délka Obtížnost Zvláštnosti Na kole okolo vodní nádrže Quitzdorf (červená čára) Ovčárna/Schäferei (Odpočívka »Drei Brücken«) žlutý pruh cca 17,5km mírná • Vhodné pro rodiny s dětmi • V sezóně koupání a občerstvení u vodní nádrže • Dětské hřiště Knax-Spielplatz ve Sproitz s rozlehlým a příjemně upraveným areálem • Doporučuje se odbočka ke kopci Monumentberg v obci Kollm Strana 42: Rozhledna na vrchu Monumentberg (Foto: NSZ) Strana 43: U přehrady Quitzdorf (Foto: NSZ) 42 HORNOLUŽICKÁ KRAJINA VŘESOVIŠŤ A RYBNÍKŮ 43

3 EVL 27 E = Přírodní rezervace Niederspreer Teichgebiet a vřesoviště Kleine Heide Hähnichen 3 Informace k chráněnému území Přírodní rezervace na jižním okraji Mužakovského vřesoviště představuje půvabnou Oblast rybníků v lužické pradolině. Krajinu určují obě údolní prohlubně a jen o něco výše položené písčité plochy. Sedm rybníků s vodní plochou o rozloze cca 500 ha a rozlehlé zazemněné plochy v okolí představují významnou rezervaci pro vodní ptactvo, která byla uvnitř chráněné krajinné oblasti vyhrazena jako přírodní rezervace. Hnízdí zde vzácné a ohrožené druhy, jako bukač velký (Botaurus stellaris), orel mořský (Haliaeetus albicilla), chřástal kropenatý (Porzana porzana) a ledňáček říční (Alcedo atthis). Na březích rybníků a v rašelinných borech či rašelinných borech se zastoupením břízy nacházíme vzácné rostliny, jako jsou rojovník bahenní (Ledum palustre), klikvy (Vaccinium oxycoccus) a zimozel (Linnaea borealis). Spolu s Mužakovským vřesovištěm přiléhajícím ze severu a s důlními oblastmi na severozápadě se otevírá rozmanitá krajina s množstvím kontrastů. Zámek Dolní Spréva (Niederspree) se nachází cca 35 km severně od Zhořelce (Görlitz) a náleží obci Hähnichen. Panský dům, lidově nazvaný »zámek«, byl postaven v roce 1919. Od roku 1990 se zde nachází Centrum pro ochranu přírody Zámek Dolní Spréva (Naturschutzzentrum »Schloss Niederspree«). Návštěvníkům je otevřeno sezónně od dubna do října, je zde možnost ubytování, k dis - pozici jsou přednášková a školící místnost. km 2 4 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Tip na výlet do přírody Návrh trasy Start Trasa Turistické cesty v přírodní rezervaci Rybníky u dolní Sprévy (»Niederspreer Teichgebiet«) Výchozí místo: u zámku Dolní Spréva (Schloss Niederspree) Volitelně mezi 3 a 11 km ■ Cesta potápky: Délka 7,5 km směrem k rybníku Großteich ■ Vřesová cesta: Délka 9,5 km směrem k obci Quolsdorf ■ Přesypová cesta: Délka 7,8 km směrem k rybníkům Großteich/Waldteich ■ Cesta kuňky: Délka 10,9 km směrem k rybníkům Briesenteich/Heinrichtsteich ■ Kapří cesta: Délka 2,9 km směrem k Rodeteich/Heidehaus Oblast rybníků u dolní Sprévy ze zazemněnými zónami (Foto: Matthias Höhne) Obtížnost Zvláštnosti Tip mírná Turistické cesty byly vyznačeny členy spolku pro ochranu přírody regionu Nisa. Každá turistická cesta byla označena symboly odpovídající pojmenování cesty. Vlastní občerstvení v batohu 44 HORNOLUŽICKÁ KRAJINA VŘESOVIŠŤ A RYBNÍKŮ 45