Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

IX Obsah VII VIII VI

IX Obsah VII VIII VI Biotopy v okrese Görlitz I Zittauer Gebirge/ Žitavské hory II Oberlausitzer Bergland/ Hornolužická pahorkatina III Östliche Oberlausitz/ Východní Horní Lužice IV Oberlausitzer Gefilde/ Hornolužická planina V Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft/Hornolužická oblast rybníků a vřesovišť VI Muskauer Heide/ Mužakovské vřesoviště VII Lausitzer Grenzwall/ Lužický hraniční val VIII Oberlausitzer Bergbaurevier/ Hornolužická II důlní oblast IX Cottbuser Sandplatte/ Chotěbuzská písková deska IV IV V III PL Úvodní slovo zemského rady ................................................................................ 5 Úvod ................................................................................................................... 6 Krajiny a biotopy v okrese Zhořelec/Görlitz 1 Lužický hraniční val ........................................................................................ 8 2 Mužakovské vřesoviště ................................................................................. 16 3 Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků ....................................................... 30 4 Hornolužická hnědouhelná oblast ................................................................ 46 5 Východní Horní Lužice .................................................................................. 54 6 Hornolužické pláně ...................................................................................... 80 7 Hornolužická pahorkatina............................................................................. 86 8 Žitavské hory ............................................................................................... 96 Vysvětlivky pojmů ............................................................................................. 112 Přehled chráněných území v okrese Görlitz ........................................................ 114 Organizace činné v ochraně přírody .................................................................. 116 Turistické informace .......................................................................................... 117 Vybraná literatura ............................................................................................. 118 Vysvětlení vybraných pojmů ...............................................................................119 Tiráž ................................................................................................................ 120 ČR I © W. Heinrich 2011

Úvodní slovo Vážení občané, milí návštěvníci okresu Zhořelec, následkem saské územní reformy v roce 2008 vznikl okres Zhořelec/Görlitz z dřívějších okresů Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis a tehdy samostatného města Görlitz. Od té doby doprovázím proces kulturního a hospodářského srůstání tohoto velkého okresu. Obzvláště přitom jde o budování a posilování pocitu domova a identifikace s novým okresem, ale také o prohlubování kontaktů se sousedními zeměmi, s Polskem a Českou republikou, při využití přeshraničních možností spolupráce. Možnosti a velké příležitosti přitom spatřujeme ve společné ochraně našich přirozených potenciálů, s cílem udržení přirozené krásy a druhové pestrosti, a tím i přírodní atraktivity Euroregionu Nisa. V rámci česko-německého projektu Cíl 3 »Práce s veřejností v oblasti ochrany přírody v Euroregionu Nisa« partneři projektu stanovili a přijali za svůj cíl zlepšení vzájemné informovanosti českých a německých občanů v Libereckém kraji a v okrese Zhořelec vydáním, popřípadě přeložením řady vědecko-populárních publikací a rozsáhlou prací s veřejností, a to již od předškolního věku. Tato brožura poskytuje našim občanům i českým návštěvníkům přehled o pestrosti krajiny a biotopů v našem okrese. Přeji Vám mnoho radosti při čtení a zvu Vás k aktivnímu poznávání přirozené krásy a pozoruhodností našeho okresu. Váš Bernd Lange Zemský rada okresu Zhořelec/Görlitz 5