Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

7 Představujeme

7 Představujeme vybraná chráněná území Chráněná krajinná oblast Hornolužická pahorkatina Do chráněné krajinné oblasti Hornolužická pahorkatina spadají v okrese Zhořelec (Görlitz) horské hřbety Bieleboh (499 m n.m.), jakož i na severní část masívu Czornebohu navazující Hochstein (533m n.m.) s vrchy Steinberg a Kuppritzer Berg. Ve vrcholových oblastech a na strmých svazích se nacházejí kamenná moře a pestře tvarované vrcholové skalní útvary. Bizarní tvary skal vznikly erozí a zvětráváním starších zbytků drobů v převažujícím dvojslídném granodioritu, neboť tyto hřebenové části byly během čtvrtohorního vnitrozemského zalednění nad úrovní ledu. Převážná část CHKO Hornolužická pahorkatina je lesnatá, popřípadě využívána pro lesnické hospodaření. Převážně na jižně exponovaných svazích se nacházejí přírodě blízké a druhově chudé bikové bučiny. V severní a východní části, právě tak jako v chladných a vlhkých částech severních svahů vrchu Hochstein, nacházíme na malých plochách mařinkové bučiny. Bylinné patro je zde druhově bohaté a nacházíme množství náročných druhů. Přírodní typ bikové bučiny nacházíme rovněž ve výškových polohách vrchu Bieleboh. Označení »Bieleboh« mimochodem znamená bílý bůh, přičemž název není historicky přenesen z dob slovanského osídlení, ale novotvar populární od doby romantismu. Součástí CHKO Hornolužická pahorkatina jsou mimo to části Evropsky významné lokality 119 Oblast Sprévy nad Budyšínem u Neusalza-Spremberg a Oppach. Přírodní památka Bubenik je markantní zalesněný čedičový vrch na západním okraji kotliny u Löbau. Bubenik (376mn. m.) tvoří spolu se sousedním a ve stejné výšce ležícím vrchem Kleine Landeskrone hranici mezi Hornolužickými pláněmi a Hornolužickou pahorkatinou. Někdejší areál kamenolomu Bubenik je díky čedičovým sloupcům jedním z nejpůsobivějších svědků třetihorního vulkanismu v Horní Lužici. Na východní straně tohoto kamenolomu, chráněného od roku 1938 jako přírodní památka, se nachází mocná stěna tvořená čedičovými sloupci, která na základě svého profilu lidově bývá nazývána také Lví hlavička. Na úrodných čedičových zvětralinových půdách Bubeniku nacházíme druhově bohatou flóru. Také zoologicky se oblast čedičových skal vyznačuje hojným výskytem ptáků a hmyzu, nacházíme zejména četné motýly a teplomilný hmyz. Na východním úpatí Bubeniku se nachází louka Littewiese, druhově pestrá vlhká louka, na které se vyskytují zvláště chráněné orchideje, prstnatec májový a prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza majalis, D. fuchsii). 7 Nahoře: Pohled na Bubenik a Kleine Landeskrone (Foto: NSZ) Dole: Vstavač mužský (Foto: Kay Sbrzesny) Spréva u Neusalza- Spremberg (Foto: Mike Krüger) 90 HORNOLUŽICKÁ PAHORKATINA 91

7 Zvláštnosti Pozoruhodnosti při cestě Výlet vede v úseku Hornolužické horské cesty »Oberlausitzer Bergweg«, označené modrou turistickou značkou a logem Prázdninové oblasti podstávkových domů (Ferienlandschaft der Umgebindehäuser). Hornolužická horská cesta je součástí dálkové trasy Žitava (Zittau) – Wernigerode. Dalšími cíly na této cestě jsou Kottmar (583m) s rozhlednou a pramenem Sprévy, Walddorf, Eibau s Vlastivědným a Humboldtovým muzeem ve faktorském dvoře (Faktorenhof), Leutersdorf, vrch Großer Stein s útvarem Goethekopf (471m), Spitzkunnersdorf, Großschönau, Waltersdorf, Luž (793m). Doporučujeme při výletu návštěvu Vlastivědného muzea v Neusalza-Spremberg, které se nachází v domě Reiterhaus z roku 1660. Jedná se o jeden z nejstarších podstávkových domů v Horní Lužici, postavený jako typický dům drobných zemědělců, původně se slaměnou střechou, nyní pokrytou rákosem. 7 km 2 4 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Tip na výlet do přírody Návrh trasy Začátek Trasa Délka Obtížnost Výlet k vrchu Bieleboh (Úsek trasy po Hornolužické horské cestě »Oberlausitzer Bergweg«) Turistické parkoviště v Oppach při B96 (severně od hostince »Erntekranzbaude«) Oppach – Bieleboh (499m) s horskou chatou a rozhled nou s krásnými výhledy na Hornolužickou pahorkatinu, Žitavské hory, severní Čechy, Lužické hory, Ještědský hřeben a Jizerské hory – Beiersdorf – Oppach – Neusalza-Spremberg cca 10 km střední Spreequelle am Kottmar (Foto: NSZ) 92 HORNOLUŽICKÁ PAHORKATINA 93