Aufrufe
vor 4 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

Vybraná literatura

Vybraná literatura Vybrané pojmy Autorenkollektiv unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. E. Lehmann: Die südöstliche Ober - lausitz mit Zittau und dem Zittauer Gebirge. Werte der deutschen Heimat. Band 16. Berlin 1970. Bastian, O. /Porada, H.T./ Röder, M./ Syrbe, R-U.(Hrsg.): Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Werte der deutschen Heimat. Bd. 67. Köln, Weimar, Wien 2005. Bastian,O./ Syrbe, R.-U.: Naturräume in Sachsen – eine Übersicht. In »Landschaftsgliederungen in Sachsen.« (Mitteilungen Landesverein Sächsischer Heimatschuz, Sonderheft), Dresden 2005. BfN: Die Lebensraumtypen und Arten (Schutzobjekte) der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie. Brozio, F.: Naturschutz im Landkreis Weißwasser. Naturschutzgebiete und Naturschutzstrategie. HBW 8 / 1992. Bültemeier, A.: Der Zittauer Stadtwald. Stadtverwaltung Zittau. 2001. Dunger, I./Gutte, P. /Kosmale, S. / Riebe, H. / Pötsch, J./Weinert, E.: Botanische Wanderungen in deutschen Ländern 3. Sachsen. Herausgeber: Prof. Dr. Joachim Pötsch; Doz. Dr. Erich Weinert. Urania-Verlag. Leipzig, Jena, Berlin 1995 Gebauer, A.: In der Teichlausitz. Bautzen 2006 Gerth, A.: Geologische Exkursionen in der Oberlausitz und im Elbsandsteingebirge. Spitzkunnersdorf 2006. Emmrich, G.: Naturschutz im Landkreis Weißwasser. Landschaften, Lebensräume, geschützte Arten. HWB 11 / 1994. Die Königshainer Berglandschaft . Kleiner Wegweiser durch die Geschichte und Gegenwart der Königshainer Berge und ihrer umliegenden Dörfer. Herausgeber: Görlitzinformation Die schönsten Wanderwege im Niederschlesischen Oberlausitzkreis. Görlitz 2001. Touristinformation Niesky 2001. FFH-Managementplan »Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen Oberlausitz« Hempel, W.: Die Pflanzenwelt Sachsens von der Späteiszeit bis zur Gegenwart. Jena 2009. Mitschke, H. et. al.: Von der Muskauer Heide zum Rotstein. Heimatbuch des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. Lusatia Verlag Bautzen 2006. Münster, W.: Naturschutzgebiet Rotstein 1956. Napp, T.; Oettel,G. (Hrsg.): Zwischen Neiße, Schöps und Spree. Der Landkreis Görlitz. 2012. Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH/Společnost pro Lužické hory: Hentschel, S., Modrá, J.: Auf Entdeckungsreise durch das Lausitzer und Zittauer Gebirge. 2005. Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH/Společnost pro Lužické hory: Den Steinen auf der Spur. Naturerlebniswelten im Naturpark »Zittauer Gebirge« und Landschaftsschutzgebiet »Lužické hory – Lausitzer Gebirge«. Exkursionsmaterial. Großschönau. 2008. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien: Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien. Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan. Fassung vom 29. Oktober 2007. Regierungspräsidium Dresden, Umweltfachbereich Bautzen: Würdigung des geplanten Naturparkes »Zittauer Gebirge« 2007. Rölke, P. et al.: Natur- und Wanderführer Zittauer Gebirge. Dresden 2006. Pott, R.: Biotoptypen: Schützenswerte Lebensräume Deutschlands und angrenzender Regionen. Stuttgart 1996. Sächsisches Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten: Forstlicher Lehrpfad »Alte Leipaer Straße« im Revier Olbersdorf des Zittauer Stadtwaldes. Faltblatt 1996. Sächs. Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: Naturschutzgebiete in Sachsen. 2009. Schmeißer, J. /Thiele, M.: Wanderführer Zittauer Gebirge. Gebiets- und Wanderführer. Oybin 2001. Schmidt, W.: Görlitz und seine Umgebung. Werte der deutschen Heimat, Bd. 54. Weimar 1994. Sprigade, W.: Wanderführer Oberlausitz. Deutscher Wanderverlag Stuttgart 1993. Steinmann, M.: Wanderungen auf den Rotstein. Oberlausitzer Verlag Spitzkunndersdorf 2009. www.floraweb.de www.smul.sachsen.de www.natur.lexikon.com www.ffh-gebiete.de www.umwelt.sachsen.de www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de www.naturparkblicke.de autochtonní rašeliništní les collin denudační procesy devastovaný diapyr dystrofní eutrofizace Gieser glacitektonická deformace granodiorit droba habitat herpetofauna heterogenní prvky flóry spraš mezofilní mezotrofní vody morfologie neofyty oligotrofní vody pionýrská vegetace pleistocén podzol podzolová hnědozem postglaciál potencionálně přirozená vegetace (PNV) pseudoglej Skala sukcese turon zazemnění dvojslídný granodiorit původní, domácí trvale vlhká lesní oblast se záplavovými obdobími vegetační zóna ve výškové úrovni pahorkatiny plošné procesy odnosu materiálu z povrchu devastace: poničení krajiny následkem odlesnění, přesunu sídel, těžby uhlí stoupající oblast materiálu (např. magma) o nižší hustotě než okolní geologické materiály stav chudých, kyselých vod přísun živin do vod a zemin jezera bez odtoku v Mužakovském vrásovém oblouku tvarování sedimentů doby ledové působením pevninského ledovce hrubozrnná hlubinná vyvřelina příbuzná se žulou mořský sediment převážně složený z úlomků pískovce, s vysokým podílem křemene a živce charakteristické stanoviště určitého druhu zvířete nebo rostliny, synonymum biotopu veškeří obojživelníci a plazi v regionu nejednotný, ve struktuře rozdílný druhy určitých geografických jednotek sedimenty doby ledové z nezaledněných oblastí neutrální až slabě zásaditý, nebo kyselý při dostatečném zásobení vodou vody se středním obsahem živin mezi oligotrofními (chudými) a eutrofními (bohatými) vodami uspořádání povrchu geograficky nepůvodní druhy vody s nízkým obsahem živin rostlinná společenstva, která jsou obzvláště přizpůsobivá a osídlují extrémní stanoviště období čtvrtohor před 2,5 mil. roky kyselý a chudý druh půdy vlhkého mírného klimatu přechodový typ půdy chudých písčitých stanovišť doba meziledová vegetace, která by se v závěrečné fázi vytvořila přirozeně, bez lidských zásahů půdní typ, který je silně ovlivněn vlhkostí a charakteristický zamokřením a vysycháním označení pro úzké údolí, průlomové údolí (ze slovanského skala) posloupnost osídlování stanovišť bez vegetace až po konečné stádium lesa geologické období svrchní křídy před cca 90 mil. roky postupné vysychání vod následkem usazování zbytků rostlin a anorganických materiálů a osídlování rostlinami jemnozrnná granitická hornina vzniklá roztavením drob, obsahující typy slídy, biotit a muskovit 118 119

Tato publikace vznikla v rámci projektu »Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa«, který je partnery projektu: Okresem Görlitz a Společností pro Lužické hory realizován v letech 2009 – 2012. Kromě publikace »Biotopy v okrese Görlitz« budou v rámci projektu vydány další populárně naučné publikace: Biotopy v okrese Görlitz V této brožuře budou představeny charakteristické biotopy, ke kterým patří smíšené horské lesy, skalní města a horské louky na jihu, stejně jako krajina rybníků a vřesovišť v severní části. Publikace tak prezentuje typické, vzácné a většinou chráněné biotopy okresu. 1. vydání v němčině a češtině. 24 výletů Lužickými a Žitavskými horami Tato publikace obsahuje 12 přírodovědných výletů v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, stejně jako 12 přírodovědných výletů v Přírodním parku Žitavské hory. 2. vydání v češtině. Geologické zajímavosti Libereckého kraje Oblast Libereckého kraje patří v České republice ke geologicky a geomorfologicky nejzajímavějším a nejbohatším regionům. 1. vydání v němčině. Památné stromy Libereckého kraje V Libereckém kraji se nachází kolem 250 chráněných stromů a skupin stromů. Celkem je chráněno 740 stromů. Cílem publikace je zprostředkovat význam stromů a skupin stromů v krajině, motivovat k vnímání stromů jako důležité součásti krajiny a k jejich vyhledávání. 1. vydání v němčině. Naučné stezky Libereckého kraje V Libereckém kraji se nachází přibližně 30 proznačných naučných stezek. Publikace má motivovat návštěvníky a obyvatelstvo k poznávání cenných přírodních oblastí a k získávání informací o ochraně přírody a krajiny. 1. vydání v němčině. Dvoujazyčný kalendář Ve spolupráci obou partnerů vznikly tři kalendáře pro roky 2010, 2011/2012 a 2013 s fotografiemi krajiny i přírodními detaily. Naučná stezka skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem z Jablonného v Podještědí do Lückendorfu V rámci projektu byla ve spolupráci s KČT naučná stezka oficiálně proznačena značením naučných stezek a 4 dvoujazyčnými informačními tabulemi. Ke stezce byly vytištěny doprovodné pracovní listy v češtině i němčině, které jsou distribuovány do českých a saských zařízení, pracujících s dětmi a mládeží.